Τμήμα Φυσικής -
                  Πανεπιστήμιο Κρήτης

113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (ΜΦ1)

Προτεινόμενες Ασκήσεις

Στον παρακάτω κατάλογο ταξινομούνται δώδεκα φυλλάδια με τις προτεινόμενες ασκήσεις για κάθε ενότητα του μαθήματος.

Οι σελίδες και οι αριθμοί των ασκήσεων για την ενότητα 0 (μιγαδικοί αριθμοί)  αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του βιβλίου: R. V. Churchill και J. W. Brown, Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001).

Οι σελίδες και οι αριθμοί των ασκήσεων για τις υπόλοιπες ενότητες 1-2-3-4-5 αναφέρονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια 1-2-3-4-5 του βιβλίου: G. Strang, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2008).


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Η λύση των προτεινόμενων ασκήσεων πρέπει να θεωρείται ως μια μάλλον αναγκαία --όχι όμως και ικανή-- συνθήκη για την επιτυχία στο μάθημα. Οποιαδήποτε εξέταση του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις προτεινόμενες ασκήσεις, χωρίς όμως και να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τον κατάλογο με τις προτεινόμενες ασκήσεις μπορείτε να τον δείτε στο ακόλουθο αρχείο μορφής PDF.