Τμήμα Φυσικής -
                  Πανεπιστήμιο Κρήτης

113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (ΜΦ1)

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 (pdf)

Το μάθημα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές και αποτελεί μια εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς και τη Γραμμική Άλγεβρα, δηλ. σε έννοιες και μεθόδους των Μαθηματικών τις οποίες χρησιμοποιεί η σύγχρονη Φυσική. Δίνεται έμφαση στη μελέτη των διανυσματικών χώρων  Rn και Cn, τη χρήση αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση των πινάκων, των οριζουσών, των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων.


Αξιολόγηση - Διευκρινήσεις

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου γίνονται μόνο οι ασκήσεις του μαθήματος και, βεβαίως, δίνεται το τελικό διαγώνισμα του Ιουνίου.

Σε όλες τις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται με τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Γραπτό από φοιτητή που δεν επιδεικνύει μία από τις δύο ταυτότητες δεν γίνεται αποδεκτό και, βεβαίως, δεν βαθμολογείται.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο pdf.

Γενικά

ΦΥΣ-113: Μαθηματικά για Φυσικούς Ι
Ώρες: 2 (ασκήσεις)
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: Εαρινό

Διδάσκων: Γ.Χ. Ψαλτάκης
Γραφείο: 216 Κτίριο Φυσικής
e-mail: psaltaki AT physics.uoc.gr

Ώρες Μαθήματος:

Παρασκευή   11:00-13:00  Αίθουσα 1  (Ασκήσεις)