Τμήμα Φυσικής -
                  Πανεπιστήμιο Κρήτης

113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (ΜΦ1)

Μαθήματα



Η ύλη του μαθήματος διαχωρίζεται σε 6 ενότητες που θα καλυφθούν σε 12 εβδομάδες μαθημάτων (συνολικά: 24 δίωρα μαθήματα θεωρίας, και 12 δίωρα μαθήματα ασκήσεων). Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής:


Ενότητα 0: Μιγαδικοί Αριθμοί (3 μαθήματα)


Ενότητα 1: Πίνακες και απαλοιφή Gauss (4 μαθήματα)


Ενότητα 2: Διανυσματικοί χώροι και γραμμικές εξισώσεις (6 μαθήματα)


Ενότητα 3: Ορθογωνιότητα (4 μαθήματα)


Ενότητα 4: Ορίζουσες (3 μαθήματα)


Ενότητα 5: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα (4 μαθήματα)


Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με συνοπτική περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο pdf.