Τμήμα Φυσικής -
         Πανεπιστήμιο Κρήτης 113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (ΜΦ1)

Βιβλιογραφία


Βασική βιβλιογραφία

 • G. Strang, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2008). [Το σημαντικό αυτό βιβλίο καλύπτει όλη την ύλη της Γραμμικής Άλγεβρας. Υπάρχει και νεότερη αγγλική έκδοση: G. Strang, Linear Algebra and its Applications (Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2006). Σημειώνουμε επίσης και μια πιο "απλουστευμένη" έκδοση του υλικού αυτού του βιβλίου: G. Strang, Introduction to Linear Algebra (Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, 2009).]
 • Χ. Κουρουνιώτης, Σημειώσεις μαθήματος "Γραμμική Άλγεβρα", βασισμένες στο βιβλίο του G. Strang (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 2010). [Πολύ χρήσιμες σημειώσεις του Καθ. Χ. Κουρουνιώτη που καλύπτουν τη βασική ύλη ενός πρώτου μαθήματος Γραμμικής Άλγεβρας].  Διατίθενται στο ακόλουθο αρχείο pdf.
 • R. V. Churchill και J. W. Brown, Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001). [Το Κεφάλαιο 1 αυτού του βιβλίου καλύπτει την ύλη των μιγαδικών αριθμών. Διατίθεται στο ακόλουθο αρχείο pdf.  Υπάρχει και νεότερη αγγλική έκδοση: J. W. Brown and R. V. Churchill, Complex Variables and Applications (McGraw-Hill, New York, 2009).]
 
  Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • A. O. Morris, Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα (Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού, Αθήνα, 1980).
 • Η. Φλυτζάνης, Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές (Εκδόσεις Κ. & Π. Σμπίλιας, Αθήνα, 2004).
 • S. Lipschutz και M. Lipson, Γραμμική Άλγεβρα (Σειρά Schaum, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2005).
 • M. R. Spiegel, Μιγαδικές Μεταβλητές (Σειρά Schaum, Εκδόσεις ΕΣΠΙ, Αθήνα, 1980).

  Λεξικό βασικών όρων (pdf).

  Τετραγωνικοί πίνακες με δύο λόγια (pdf).

  Οι τέσσερις εκδοχές για την επίλυση της Ax=b (pdf).

  Πραγματικοί έναντι μιγαδικών (pdf).

  Μεταθέσεις και πίνακες μετάθεσης (pdf).

  Γενικά αποτελέσματα: αφορούν την ύλη της Προόδου (pdf).

  Γενικά αποτελέσματα: αφορούν την  ύλη του Τελικού Διαγωνίσματος 
(pdf).