Τμήμα Φυσικής -
                  Πανεπιστήμιο Κρήτης

113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (ΜΦ1)

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 (pdf)

Το μάθημα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές και αποτελεί μια εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς και τη Γραμμική Άλγεβρα, δηλ. σε έννοιες και μεθόδους των Μαθηματικών τις οποίες χρησιμοποιεί η σύγχρονη Φυσική. Δίνεται έμφαση στη μελέτη των διανυσματικών χώρων  Rn και Cn, τη χρήση αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση των πινάκων, των οριζουσών, των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων.


Αξιολόγηση - Διευκρινήσεις

Περί τα μέσα Νοεμβρίου θα δοθεί αποκλειστικά για τους πρωτοετείς φοιτητές μία Υποχρεωτική Πρόοδος η οποία θα συνεισφέρει κατά 30% στον τελικό βαθμό και θα ακολουθήσει και η τελική εξέταση του Ιανουαρίου η οποία θα συνεισφέρει κατά 70% στον τελικό βαθμό. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος με τον οποίο θα υπολογιστεί ο τελικός βαθμός των πρωτοετών φοιτητών είναι ο εξής:


Τελικός Βαθμός Πρωτοετών Φοιτητών  = (0.3×Πρόοδος+0.7×Τελική Εξέταση)

Οι υπόλοιποι φοιτητές από τα παλαιότερα έτη ΔΕΝ συμμετέχουν στην πρόοδο και βαθμολογούνται αποκλειστικά από την τελική εξέταση, δηλαδή


Τελικός Βαθμός Παλαιότερων (όχι πρωτοετών) Φοιτητών = (Τελική Εξέταση)

  • Στην τελική εξέταση, όλοι οι φοιτητές θα εξεταστούν σε όλη τη διδαχθείσα ύλη, ανεξάρτητα από το εάν έχουν δώσει την Πρόοδο ή όχι

Σε όλες τις εξετάσεις (Πρόοδος, Τελική Εξέταση) οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται με τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Γραπτό από φοιτητή που δεν επιδεικνύει μία από τις δύο ταυτότητες δεν γίνεται αποδεκτό και, βεβαίως, δεν βαθμολογείται.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο pdf.

Γενικά

ΦΥΣ-113: Μαθηματικά για Φυσικούς Ι
Ώρες: 4 (θεωρία) + 2 (ασκήσεις)
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: Χειμερινό

Διδάσκων: Γ.Χ. Ψαλτάκης
Γραφείο: 216 Κτίριο Φυσικής
e-mail: psaltaki AT physics.uoc.gr


Ώρες Μαθήματος:
Τρίτη          11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Πέμπτη       11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Παρασκευή  10:00-12:00 Aμφ. Α (Ασκήσεις)